Kunnen wij rijdende ouders verzekeren tegen verkeersongevallen?

audi-1890494_1920

Bij sportverenigingen is het algemeen gebruik dat ouders de kinderen naar wedstrijden rijden. Dan wil je ze graag goed verzekeren. Maar kan dat wel?

Rijdende ouders

Er worden heel wat kilometers gemaakt bij verenigingen. Ook bij het organiseren van evenementen wordt er vaak met andermans auto gereden, bijvoorbeeld om wegafzettingen of materialen uit te zetten of op te halen. Je moet er niet aan denken, maar uiteraard brengt dit risico’s op ongevallen met zich mee. Je zou dit als vereniging graag af willen dekken maar helaas, dat blijkt niet te kunnen.

Verzekeringen bieden geen dekking

Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen van vrijwilligers zelf bieden geen soelaas. Motorrijtuigenschade worden in die verzekeringen altijd uitgesloten. Ook schade die ontstaat tijdens het doen van vrijwilligerswerk valt niet onder de dekking.

Veel verenigingen sluiten een aansprakelijkheidsverzekering af voor hun vrijwilligers om hen voor aansprakelijkheid te behoeden. Maar ook die sluit schade veroorzaakt door motorrijtuigen uit.

Dan zijn er nog de zogeheten ‘vrijwilligerspolissen’ van gemeenten en vrijwilligersorganisaties waarbij de vrijwilliger ‘goed verzekerd’ is tegen aansprakelijkheid. Ook die dekt zulke schade niet. Lees het maar na in de polisvoorwaarden, je vangt altijd bot.

Vereniging geen partij

Schade veroorzaakt door auto’s zijn verzekeringstechnisch gezien een juridische zaak tussen de veroorzaker en degene die aangereden wordt. De vereniging is hierin geen partij. Wordt de schade met de eigen auto van de vrijwilliger veroorzaakt, dan valt dit onder de eigen verplichte WAM-verzekering van de vrijwilliger. De schade van de tegenpartij wordt dan uitbetaald. Maar schade aan de eigen auto is niet verzekerd tenzij het een all-risk verzekering is. Ook het verlies van de no-claim komt voor rekening van de vrijwilliger en ook de schade die inzittenden hebben zal de vrijwilliger moeten betalen. Het kost dus hoe dan ook (veel) geld.

Wordt de schade door de vrijwilliger veroorzaakt met de auto van een ander, dan moet de eigenaar van de auto zijn WAM-verzekering aanspreken. Dan geldt hetzelfde als hierboven. Heeft de eigenaar zelf een all-risk verzekering dan kan die nog dekking bieden, maar dan nog betaal je zelf het eigen risico en de no claim korting. Heeft de eigenaar ‘slechts’ een WAM-verzekering, dan draait hij zelf voor de kosten van zijn auto en inzittenden op. Daar komt bij dat de eigenaar zijn schade graag willen verhalen op de vrijwilliger die met zijn auto gereden heeft. Dat is een probleem. Want de vrijwilliger kan geen beroep doen op zijn eigen motorrijtuigenverzekering, noch op andere aansprakelijkheidsverzekeringen zoals hierboven genoemd.

Rijden voor hobby

Het rijden voor een vereniging wordt verzekeringstechnisch gezien als rijden voor ‘hobby’. Het betreft bovendien een vrijwilliger en geen werknemer waarvoor de vereniging als werkgever aansprakelijk is. De schade kan juridisch gezien dan ook niet op de vereniging verhaald worden, noch is het mogelijk voor de vereniging om zich hiervoor te verzekeren. De vereniging kan dus alleen uit coulance de rekening betalen, maar als de bedragen fors oplopen is het de vraag of de vereniging dat wel dragen kan.

Inzittendenverzekering ipv ongevallenverzekering

Mijn advies is dan ook om vrijwilligers uitsluitend met hun eigen auto te laten rijden, dat valt dan onder de eigen WAM-verzekering. Daarnaast is het aan te bevelen om vrijwilligers een inzittendenverzekering te laten afsluiten. Een ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een inzittendenverzekering keert de werkelijk geleden schade uit, die vaak veel hoger is, en vergoedt ook materiële schade. Het verschil in premie is een paar tientjes per jaar.

Het bestuur van een vereniging doet er goed aan vrijwilligers op deze risico’s te wijzen en dit (herhaaldelijk) in het verenigingsblad of op de website te plaatsen. Daarnaast kun je vrijwilligers op bovengenoemde inzittendenverzekering wijzen. De vereniging kan dit echter niet verplicht stellen want er is juridisch geen zeggenschap tussen bestuur en rijdende vrijwilligers.

Dit is niet wat bestuurders van verenigingen graag zouden zien. Als iemand zich vrijwillig inzet voor de vereniging, wil je graag dat risico’s afgedekt zijn, ongeacht wat de vrijwilliger of de benadeelde zelf aan privé verzekeringen heeft. Inmiddels heb ik diverse verzekeraars benaderd voor een oplossing, maar deze blijkt er helaas niet te zijn.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.