Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Verenigingen denken bij juridische vragen al gauw dat zij naar een advocaat moeten. Maar dat is lang niet altijd het geval. Sterker nog, meestal niet zelfs. Wat kan een jurist doen en wanneer is een advocaat noodzakelijk?

Jurist of advocaat

Het verschil tussen een jurist en advocaat zit in de opleiding. Een jurist heeft een diploma (Nederlands) recht behaald aan een HBO of universiteit. Als hij een universitaire opleiding recht heeft gedaan mag hij zich mr. noemen. Een HBO jurist mag dat niet. Een advocaat heeft altijd een universitaire opleiding rechten gedaan en heeft dus eveneens een mr. titel behaald. Daarna doet een advocaat nog een advocatenstage van enkele jaren om de procespraktijk onder de knie te krijgen. Hij kan daarna beëdigd worden als advocaat.

Wat doet een jurist?

Een jurist kan vaak voorkomen dat je in een procedure belandt. Een jurist is ook veel goedkoper dan een advocaat. Als je een adviesvraag hebt, of als het probleem zich nog binnen de vereniging afspeelt, kan een jurist prima ondersteunen:

 • alle vragen over besturen van de vereniging of stichting
 • adviesvragen over de verhouding tussen bestuur, alv en overige organen
 • advies bij interne organisatie van de vereniging
 • advies bij vragen over de juridische kanten van het gekozen beleid
 • opstellen van conceptstatuten
 • opstellen van reglementen
 • opstellen en beoordelen van contracten
 • advies bij toepassen van opzegging, schorsing of royement
 • begeleiding van een beroep
 • begeleiding bij het opleggen van sancties
 • vragen over lidmaatschap
 • vragen over opheffing, fusie of splitsing
 • vragen over gemeente en accommodatie
 • schrijven van juridische brieven
 • schrijven van brieven namens het bestuur

Een advocaat is maar in beperkte gevallen verplicht

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt mogen juristen wel procederen. Zij kunnen procederen bij alle zaken die bij de kantonrechter komen. Dat wil zeggen alle huurzaken, alle arbeidszaken en vorderingen tot 25.000 euro. Juristen mogen ook procederen in bestuursrecht, bij geschillencommissies, tuchtcommissies, arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting.

Een advocaat is alleen verplicht bij burgerlijke zaken die bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad spelen of als er een kort geding wordt gestart. Wil of moet de vereniging procederen op het gebied van verenigingsrecht, dan heeft zij verplicht een advocaat nodig. Dit is namelijk burgerlijk recht dat zich bij de rechtbank afspeelt.

Meester Marjo

Voor alle duidelijkheid: ik ben jurist. Afgestudeerd aan de Open Universiteit en ik heb dus een master titel. Ik ben mij daarna gaan specialiseren in verenigingsrecht, stichtingenrecht en organisatieadvies. Mijn hart ligt duidelijk bij advieswerk. Procederen laat ik graag aan mijn collega advocaat Annemiek Machielsen over. Wij delen samen een kantoor. Het komt wel voor dat een vereniging uiteindelijk toch moet procederen. Dan is de zaak gauw doorgeschoven. Vaak blijf ik er dan toch bij betrokken en kan ik een deel van de werkzaamheden in een procedure wel uitvoeren. Dat scheelt voor de vereniging weer in de kosten. Al mag gezegd worden dat ook mijn collega zeer vriendelijke prijzen hanteert voor verenigingen die moeten procederen. Kortom, zoek je een jurist dan moet je bij mij wezen. Zoek je een advocaat ga dan naar Annemiek.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.