Mag een minderjarige bestuurder zijn van een vereniging of stichting?

Een basketbalvereniging vroeg mij of een minderjarige bestuurder kan zijn van de vereniging. Zij hadden een jonge kandidaat van 17 jaar oud en wilden hem de kans wel geven om te snuffelen aan het bestuurlijke werk. Maar kan dat ook?

Minderjarige bestuurders

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht mag een verenigingsbestuurder minderjarig zijn. Personen onder de 18 jaar kunnen zich dus verkiesbaar stellen en gekozen worden. Bekijk echter wel eerst de statuten van de vereniging of stichting, want vaak wordt daar bepaald dat een bestuurder meerderjarig moet zijn. In dat geval kan een minderjarige geen bestuurder worden of moet er een statutenwijziging plaatsvinden.

De verwarring ontstaat met de handelingsonbekwaamheid. In het verbintenissenrecht worden minderjarigen wegens handelingsonbekwaamheid beschermd tegen rechtshandelingen die zij verrichten. Een afgesloten contract kan dan door ouders in bepaalde gevallen weer ongedaan worden gemaakt. Deze bescherming ontbreekt in het verenigingsrecht. Contracten die de jongere voor de vereniging afsluit, kunnen dus door ouders niet meer ongedaan worden gemaakt, de vereniging is er aan gebonden.

Het verschil zit daarin dat de jongere bij de vereniging niet voor zichzelf handelt (en dus zelf in de problemen komt als dat mis gaat) maar voor de vereniging. Die vereniging heeft er zelf voor gekozen om een minderjarige bestuurder aan te stellen en neemt dus ook de verantwoordelijkheid voor als dit mis gaat. De vereniging komt hierin geen bescherming toe.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.