Moet de vereniging een te late opzegging accepteren?

Leden zeggen hun jaarlidmaatschap vaak te laat op. Verenigingen accepteren dat vaak, maar het kost hen wel geld. Tijd om toch eens na te denken over het accepteren van te late opzeggingen.

Opzegging per direct niet mogelijk

Nu het einde van het jaar nadert, krijgen veel verenigingen weer te maken met een bekend fenomeen. Leden die willen stoppen en dan eind december hun lidmaatschap opzeggen zodat ze per 1 januari geen lid meer zijn. Denken ze.

Verenigingen op hun beurt zijn te ruimhartig bij het accepteren van een te late opzegging. Leden houden zich vaak (onwetend) niet aan de geldende regels en willen per direct opzeggen. Maar een opzegging per direct is bij verenigingen niet mogelijk, tenzij dat in de statuten staat. Maar dat is zelden het geval.

Veel verenigingen accepteren een opzegging per direct echter wel. Het gevolg is dat de volledige contributiegelden gemist worden. Sportverenigingen moeten daarbij vaak ook een afdracht per lid aan de landelijke sportbond betalen. De peildatum is meestal 1 december. Als zo’n lid dan na 1 december opzegt, betaalt de vereniging wel de kosten aan de bond van dat lid voor het komende jaar, maar er staat geen contributie meer tegenover die deze kosten dekken. Kortom, wel de lasten maar niet de lusten. Verenigingen lopen zo honderden tot duizenden euro’s per jaar mis.

Jaarverplichting

Het lidmaatschap van een vereniging is een jaarverplichting die een lid aangaat met de vereniging. Wettelijk kan een lid tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Daarvan mag in de statuten worden afgeweken.

Veel verenigingen hebben als boekjaar het kalenderjaar. Dat betekent dat een lid vóór 30 november opgezegd moet hebben, anders wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is hij nog lid tot 31 december volgend jaar.

Tussentijdse opzegging

Wil een lid tussentijds stoppen, dan kan hij daartoe een verzoek indienen bij het bestuur. Het moet dan gaan om onvoorzienbare en gegronde redenen. Het bestuur moet daarbij een afweging maken of het gezien de omstandigheden redelijk is dat de vereniging de inkomsten misloopt of dat dit risico toch bij het lid ligt. Een kind dat de sport niet meer leuk vindt, verhuizingen, blessures of zwangerschap zijn voorbeelden die voor risico van het lid zelf komen.

Middenweg

Leden die willen stoppen, zijn (vanzelfsprekend) meestal niet gelukkig met het feit dat ze nog het hele jaar moeten betalen.

Om te voorkomen dat je als bestuur niet elke keer over persoonlijke kwesties moet gaan oordelen als leden tussentijds willen stoppen, kun je als bestuur een besluit nemen om een halfjaarlijkse opzegmogelijkheid aan te nemen of desnoods per kwartaal. Zo kom je vertrekkende leden enigszins tegemoet, zijn de kosten van afdracht aan de bond gedekt en loop je slechts een deel van de inkomsten mis. Dan is wel een statutenwijziging nodig om dit rechtsgeldig te maken. Bespreek het eens in de bestuursvergadering en breng het komende ledenvergadering eens onder de aandacht van de leden.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.