Geldt werkgeversaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers?

screwdriver-608329_1920Tot nu toe gold de werkgeversaansprakelijkheid van art. 7:658 BW niet voor vrijwilligers. Zij hebben immers geen arbeidsovereenkomst waar dit artikel betrekking op heeft. Maar de Hoge Raad vaart nu een andere koers.

Klusvrijwilliger

Een klusvrijwilliger van een parochie valt van het kerkdak, met ernstig letsel tot gevolg. De man werkt vrijwillig in een klusgroep van de parochie en stelt de parochie aansprakelijk voor de schade.

Veel verenigingen en stichtingen hebben eveneens klusvrijwilligers. Ook zij kunnen met deze situaties geconfronteerd worden. Tot nu toe werd werkgeversaansprakelijkheid met name aangenomen als er sprake was van werknemers die in dienst zijn. In het geval van de parochie oordeelde de Hoge Raad nu dat de werkgeversaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers geldt als zij zich in een vergelijkbare situatie bevinden als werknemers.

Wanneer geldt de werkgeversaansprakelijkheid?

De werkgeversaansprakelijkheid geldt voor vrijwilligers als er sprake is van een gezagsverhouding tussen de vereniging en vrijwilliger, als de vereniging zeggenschap heeft over de aard van werkzaamheden en hoe deze uitgevoerd moeten worden, als opdracht is gegeven voor de werkzaamheden, en als de werkzaamheden tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren. Met name in situaties waarin de werkzaamheden ook door betaalde werknemers hadden kunnen worden verricht (en waar is dat niet het geval), maar de organisatie ervoor kiest om dit uit kostenoverwegingen door vrijwilligers te laten doen, geldt dat organisaties aansprakelijk kunnen zijn voor schade die vrijwilligers tijdens werkzaamheden oplopen.

Gevolgen voor verenigingen en stichtingen

Dit laatste komt bij (sport)verenigingen en stichtingen veelvuldig voor. Van een gezagsverhouding is altijd sprake, nu vrijwilligers altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur hun taken verrichten. Het bestuur zal er ook vrijwel altijd opdracht toe gegeven hebben, of heeft verantwoordelijkheden aan anderen overgedragen, maar ook dan werkt men in opdracht van het bestuur. Zeggenschap over de werkzaamheden is er eveneens. De kans dat een vereniging aansprakelijk is voor schade die vrijwilligers tijdens hun werk oplopen is dan behoorlijk groot.

Bron:

Hoge Raad 15 dec 2017 ECLI:NL:HR:2017:3142

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.