Wat is een SBBI?

piggy-bank-1510552_1920

Wie geen ANBI status kan verkrijgen, kan mogelijk wel worden aangemerkt als SBBI. Wat zijn de voorwaarden?

Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)

Een organisatie is een SBBI als zij individuele belangen van de leden behartigt en daarnaast een maatschappelijke waarde heeft. De organisatie moet dan bijdragen aan de individuele ontplooiing van de leden, de samenhang in de samenleving bevorderen of gericht zijn op een gezondere samenleving. Voorbeelden zijn een sportvereniging, harmonie of fanfare, zangkoor, toneelverenigingen. Meer voorbeelden vind je hier. Verenigingen en stichtingen die alleen individuele belangen behartigen zijn geen SBBI, zoals bijvoorbeeld familiestichtingen. Ook organisaties die een ANBI status hebben zijn geen SBBI

Voorwaarden

De voorwaarden kunnen wijzigen. Check het hier.

  • Uit de statuten en reglementen van de organisatie blijkt dat zij een sociaal belang nastreeft.
  • De feitelijke activiteiten van de vereniging zijn ook op dat doel gericht.
  • De organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
  • De bestuursleden ontvangen alleen een onkosenvergoeding en/of een vacatiegeld dat naar maatschappelijke normen niet te hoog is.
  • De schenking of erfenis wordt voor het doel van de organisatie gebruikt.

Belastingvoordeel

Als de organisatie geen SBBI is, dan geldt voor iedere schenking en erfenis van dezelfde personen of organisaties een drempel van 2147 euro. Is de schenking of erfenis hoger, dan moet over het hogere bedrag de schenk- en erfbelasting worden betaald. Krijgt de organisatie van een schenker meerdere bedragen per jaar, dan worden deze bij elkaar opgeteld. Is het bedrag hoger dan 2147 euro dan moet over het bedrag daarboven de normale schenk- en erfbelasting worden betaald.

Is de organisatie wel een SBBI, dan is zij ook voor bedragen boven de 2147 euro vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan om de vrijstellingen aan te vragen. Valt de organisatie onder de SBBI-regeling, dan wordt deze automatisch toegepast als de organisatie aangifte doet bij de belastingdienst van de schenk- en erfbelasting.

Lees hier hoe je gebruik kunt maken van de SBBI-regeling.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.