Wat zijn de nieuwe btw regels voor sportorganisaties vanaf 2019?

purse-5647_1920

Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de regels rondom de btw voor sportorganisaties. Wat gaat er veranderen?

Golfclubarresten

De Nederlandse btw-wetgeving moet in overeenstemming worden gebracht met een arrest van het Europees Hof van Justitie uit o.a. 2002 en 2013. Kennemer Golf- en Countryclub had geen btw afgedragen aan de belastingdienst over inkomsten die zij verkreeg van niet-leden. Volgens de huidige Nederlandse regelgeving zijn sportdiensten verleend aan leden vrijgesteld van btw. Maar op de club kwamen ook veel niet leden golfen, bij aangeboden trainingen en evenementen. Over die inkomsten had de club volgens de belastingdienst wel btw moeten afdragen. Het hof oordeelde echter dat de richtlijnen van de Europese wetgeving zo uitgelegd moeten worden dat alle prestaties op het gebied van sport van niet winst beogende organisaties vrijgesteld moeten worden van btw. Later is hetzelfde bepaald voor de entreegelden voor het verlenen van toegang tot het golfterrein aan niet-leden in het Bridport and West Dorset Golfclub arrest.

Huidige situatie in 2018

Sportverenigingen die rechtstreeks een accommodatie huren van de gemeente, huren dit zonder btw. Zij dragen ook geen btw af voor diensten die zij verlenen aan hun leden, dus ook inkomsten uit wedstrijden en contributies zijn vrijgesteld van btw. Gevolg is dat verenigingen ook geen btw kunnen terugvragen van uitgaven voor investeringen en materialen. De btw is dus een kostenpost. Voor kantine inkomsten gelden overigens aparte regels, het gaat dus uitsluitend om diensten die met het aanbieden van sport te maken hebben.

Er zijn verenigingen die met een accommodatiestichting of beheersstichting werken, omdat zij zo de btw kunnen terugvragen. De gemeente verhuurt de accommodatie aan de beheersstichting. De stichting betaalt de huurprijs + 21 % btw aan de gemeente. De beheersstichting op zijn beurt geeft de verenigingen gelegenheid om de ruimten te gebruiken. De verenigingen betalen daarvoor een gebruiksvergoeding + het lage tarief van 6% btw. De totale ‘huurpijs’ voor verenigingen ligt iets hoger, daarentegen kan de beheersstichting wel de 21% btw van de huurprijs aan de gemeente aftrekken en btw terugvragen van alle investeringen en materialen. Dit voordeel komt uiteindelijk de verenigingen ten goede die bij de beheersstichting aangesloten zijn.

Nieuwe regeling vanaf 2019

De nieuwe regeling gaat gelden voor alle verenigingen en stichtingen die sportdiensten aanbieden en al wat daarmee samenhangt (maar dus geen kantine). Het moet gaan om organisaties die geen winstoogmerk hebben. Particuliere en commerciële organisaties betalen wel btw, zij gaan waarschijnlijk van 6% naar 9%.

De nieuwe regeling houdt in dat zowel sportverenigingen, sportstichtingen als ook accommodatie- en beheersstichtingen geen btw meer hoeven af te dragen over hun diensten en huur van accommodaties. Gevolg is echter wel dat er ook geen btw meer teruggevraagd kan worden van investeringen en materialen. Deze worden dus 21% duurder. Voor verenigingen die rechtstreeks huren van de gemeente zal dit weinig verandering met zich meebrengen. Voor verenigingen die met een accommodatie- of beheersstichting werken, echter wel. Meer informatie leest u in de kamerbrief hieronder.

Om aan de nadelen voor (accommodatie- en beheers) stichtingen en verenigingen tegemoet te komen komt er met ingang van 1 januari ook een nieuwe investeringssubsidie. Daarvoor geldt wel een drempel van 25.000 euro. Investeringen beneden de 25.000 euro komen dus niet in aanmerking voor subsidie. Wel kunnen investeringen in één jaar bij elkaar opgeteld worden. Meer over de nieuwe subsidie in een volgend artikel.

Tips voor verenigingen en stichtingen die nu btw kunnen terugvragen

  • Schaf sportmaterialen dit jaar nog aan, dan kan de btw nog afgetrokken worden.
  • Maak een investeringsplan voor de komende jaren. Bekijk of het interessant is om investeringen dit jaar nog te laten uitvoeren omdat dan de btw nog teruggevraagd kan worden. Zeker als de investering de drempel van 25.000 euro niet haalt. Voor anderen is het wellicht interessanter om te wachten tot volgend jaar als zij subsidie kunnen aanvragen.

Heeft de vereniging vragen op financieel gebied, neem dan contact op met een financieel adviseur, Legal Letters geeft geen adviezen van financiële aard.

Bronnen:

Uitspraak Europees Hof van Justitie 21-3-2002 Kennemer golf- en countryclub

Europees Hof van Justitie 19-12-2013 Bridport and West Dorset Golfclub

Kamerbrief met vragen en antwoorden over de btw-sportvrijstelling

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.