Nieuwe investeringssubsidie voor sportorganisaties vanaf 2019

piggy-bank-1510552_1920

Om aan de nadelen van de nieuwe btw regels tegemoet te komen, komt er vanaf 1 januari 2019 een nieuwe investeringssubsidie. Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan subsidie aanvragen?

De nieuwe subsidieregeling gaat gelden voor amateursportorganisaties. Dit betreft zowel sportverenigingen, sportstichtingen als accommodatie- en beheersstichtingen. De organisatie moet geen winstoogmerk hebben. Private en commerciële organisaties komen er dus niet voor in aanmerking.

Voorwaarden en kenmerken in een notendop

 • De subsidie is beschikbaar vanaf 1 januari 2019.
 • Enkel voor sportorganisaties die geen winstoogmerk hebben.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 20% van de kosten inclusief btw voor verenigingen en stichtingen. Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 17,5%.
 • Er is een aanvullende subsidie van 15% mogelijk voor energiebesparende maatregelen en maatregelen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren, dus in totaal 35%.
 • Er is voor 2019 een maximum bedrag van 89.000.000 beschikbaar. Wie het eerst komt, die het eerst maalt en op is op.
 • Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.
 • Er geldt een (hoge) drempel van 25.000 euro, voor investeringen onder dat bedrag is dus geen subsidie te krijgen. Wel kunnen bedragen van meerdere investeringen in datzelfde jaar bij elkaar opgeteld worden.
 • De subsidie kan alleen aangevraagd worden als de vereniging of stichting btw moet betalen, organisaties die vrijgesteld zijn van btw komen er niet voor in aanmerking.
 • Na het toekennen van de subsidie moet de accommodatie minimaal 10 jaar voor amateursport beschikbaar blijven (Het is echter de vraag hoe dat gecontroleerd gaat worden, dit kan alleen achteraf).
 • De regeling wordt na 2019 voortgezet, het is echter onbekend of het bedrag van 89.000.000 gehandhaafd blijft of wijzigt.

Aanvragen subsidie

 • Aanvragen worden behandeld door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, www.dus-i.nl.
 • Het aanvraagformulier is vanaf 2019 zichtbaar op de pagina.
 • Alleen online aanvragen met de benodigde documenten worden in behandeling genomen.
 • Vanaf eind 2018 is er een telefoonteam beschikbaar voor vragen, er worden ook vragen en antwoorden op de website gepubliceerd.

Tips voor verenigingen en stichtingen

 • Maak een investeringsplan voor de komende jaren, waarbij kosten eventueel bij elkaar opgeteld kunnen worden om de drempel te behalen, of juist gespreid moeten worden zodat over meerdere jaren subsidie aangevraagd kan worden voor diverse onderhoudswerkzaamheden.
 • Bekijk of het wellicht interessant is om investeringen naar voren te halen. Met name voor investeringen die onder de drempel van 25.000 euro vallen, kan het interessant zijn om die dit jaar nog te laten uitvoeren, omdat dan de btw nog afgetrokken kan worden. Dat geldt ook voor de aanschaf van materialen.

Heeft de vereniging vragen over de subsidie, btw of investeringen dan kun je het beste contact opnemen met je eigen financieel adviseur. Legal Letters geeft geen adviezen op financieel gebied.

Bron:

Regeling zoals vermeld in de Staatscourant nr. 40859, 20-7-2018

Informatie DUS-I Stimulering bouw- en onderhoud sportaccommodaties

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.