Kan begeleiding bij aangepast sporten met een PGB betaald worden?

horse-1139142_1920

Soms wel.

Paardrijden

Een jonge vrouw wilde paardrijden, maar kon dat vanwege haar beperking niet zelfstandig. Ze betaalde de begeleiding met haar PGB. De gemeente trok vervolgens het PGB in, omdat dit een taak voor mantelzorgers zou zijn en dus door vrijwilligers diende te gebeuren.

De Centrale Raad van Beroep vindt sportbeoefening echter een maatschappelijke activiteit en dat valt daarmee onder het begrip ‘participatie’ uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Mensen met een beperking die begeleiding nodig hebben bij het sporten kunnen in bepaalde gevallen dus een PGB aanvragen. De uitspraak geeft ook aan dat begeleiders niet verplicht kunnen worden om vrijwillig mantelzorg te leveren en dat mensen met een beperking niet afhankelijk mogen zijn van vrijwilligers als zij willen sporten.

Van belang was in dit geval dat het de enige sport was die deze vrouw beoefende, dit niet zonder begeleiding kon en de arts een verklaring had afgegeven waarom het sporten positieve effecten had. Wel moet de aanvrager aantonen waarom de begeleider de zorg moet leveren en waarom dit bijvoorbeeld niet door andere (op de vereniging aanwezige) vrijwilligers kan gebeuren. Maar als die vrijwilligers er niet zijn, kan een betaalde begeleider uitkomst bieden.

Aangepast sporten bij verenigingen

Voor verenigingen die aangepast sporten aanbieden of waar sporters met een beperking in reguliere groepen meedraaien maar die wel extra begeleiding nodig hebben is dit goed nieuws. Zij kunnen mensen met een beperking wijzen op de mogelijkheid om zelf (dus buiten de vereniging) een PGB aan te vragen bij de gemeente en hun begeleiders daarmee te betalen. Mensen met een beperking kunnen daarmee wellicht wat makkelijker begeleiders vinden die hen kunnen helpen en voor de vereniging betekent dit dat de trainer van de groep ontlast wordt door de aanwezigheid van extra begeleiding en meer deelnemers voor aangepast sporten.

bron:

www.mezzo.nl/artikel/rechter-ook-sporten-kan-onderdeel-van-wmo-zijn

Centrale Raad van Beroep 24-10-2018 ECLI:NL:CRVB:2018:3348

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.