Mag een jeugdlid stemmen?

no-987214_1920

Regelmatig krijg ik vragen over het stemrecht van jeugdleden. Mogen die bij de vergadering zijn en meestemmen?

De wettelijke regeling

De wet stelt in art. 2:38 BW dat alle leden toegang hebben tot de vergadering en daar minimaal één stem hebben. Art 2:13 BW zegt dat een onbekwame die lid is van een vereniging, zijn stemrecht daarin zelf kan uitoefenen, voor zover de statuten zich daartegen niet verzetten; in andere gevallen komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Jeugdleden hebben dus toegang tot de vergadering en hebben daar in beginsel stemrecht. Statuten mogen een leeftijdsgrens instellen. Vaak wordt deze op 12 of 14 jaar gezet. Jeugdleden van deze leeftijd mogen dan zelf stemmen en hun stem is rechtsgeldig. Tot die leeftijd zijn de ouders dan stemgerechtigd.

Jeugdleden uitsluiten

Iets anders is dat sommige verenigingen jeugdleden van stemrecht uitsluiten. Dat is niet aan te raden en strikt genomen in strijd met de wet. Alle leden dienen immers stemrecht te hebben. Toch komt het regelmatig voor dat verenigingen bepaalde typen leden van stemrecht uitsluiten. De juridische literatuur is verdeeld of dat wel of niet kan. Het hangt er ook helemaal vanaf hoe het in de statuten verwoord is. Ik kom vele constructies tegen. Echter dit brengt wel andere juridische gevolgen met zich mee, die per geval bekeken moeten worden.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.