Een lidmaatschap delen, kan dat?

face-1370956_1920

Sommige verenigingen kennen een duo-lidmaatschap. Twee leden delen daar één lidmaatschap. Handig, zo lijkt het. Want theoretisch kan het wel, maar praktisch levert het problemen op.

Duo-lidmaatschap

Een landelijke belangenvereniging voor porseleinverzamelaars  kwam bij mij omdat zij in haar maag zat met het lidmaatschap van een van haar leden en daarmee haar benoeming als bestuurder. De advocaat van deze bestuurder beweerde namelijk dat de vereniging een duo-lidmaatschap kende.

Dat euvel heb ik snel kunnen weerleggen. Er was geen duo-lidmaatschap. Maar het komt wel voor. In theorie kan het, maar in de praktijk levert het problemen op. Mijn mening is dan ook: het kan niet.

‘Halve’ leden
Allereerst mis je de contributie van de tweede persoon. Maar dat zal bij de keuze voor een duo-lidmaatschap al wel ingecalculeerd zijn. Echt vervelend wordt het als je nakoming van verplichtingen gaat vorderen of als een lid wegens grensoverschrijdend gedrag een sanctie of maatregel krijgt opgelegd. Want opzegging of schorsing van de één, betekent dan ook automatisch opzegging of schorsing van de ander. Daarbij geldt dat het bij sancties en maatregelen altijd om persoonlijke gedragingen van het lid zelf moet gaan. Dat is dan bij een van de twee niet het geval. Dat is een reden voor vernietiging van het besluit want het ene lid kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van een ander. Zolang iedereen zich netjes houdt aan de regels zal het allemaal wel goed gaan, maar als dat niet zo is, kun je met een ‘half lid’ maar weinig aanvangen.

Vergadering en stemmen

Ook ontstaan er geregeld problemen bij de toegang tot de vergadering en het stemmen. In de praktijk leidt dat vaak tot fouten wat invloed kan hebben op de rechtsgeldigheid van de besluitvorming. Heeft de vereniging een duo-lidmaatschap in haar statuten staan? Dan haalt ze dat er beter uit. Wordt het lidmaatschap per persoon te duur voor leden? Dan zijn er andere mogelijkheden voor een tegemoetkoming. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden om mensen bij de vereniging te betrekken.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.