Corona en contributie

basketball-3469628_1920

Het is dè prangende vraag van elke sportvereniging en elk lid: Kunnen leden hun contributie terugvorderen nu er door de coronamaatregelen geen trainingen en wedstrijden zijn? HIer het antwoord.

Hot topic

Ik schreef er deze blog over en dat heb ik geweten! De statistieken van deze blog schoten deze week door het plafond, zo ook bij andere online platforms en verenigingen die verwezen naar mijn blog. Journalisten stonden op de stoep en de telefoon stond roodgloeiend.

Lidmaatschap versus overeenkomst

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Dat ligt anders bij een stichting of een sportschool. Zij kennen geen contributie en ook geen lidmaatschap, hoewel zij in de praktijk vaak (onterecht) menen dat daar wel sprake van is. Dat kan voor de nodige problemen zorgen, want een stichting mag geen leden hebben. Heeft een stichting dat wel, dan is actie vereist. Een stichting mag namelijk geen verkapte vereniging zijn of omgekeerd, het is een reden voor ontbinding en kan invloed hebben op de bestuurdersaansprakelijkheid. Sportscholen en stichtingen werken met een overeenkomst. Dan bestaan er wel wederkerige rechten en plichten en is het zaak om deze duidelijk op schrift te hebben en overmachtsituaties uit te sluiten.

Marjo Vink

Marjo Vink is jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht. Zij adviseert en begeleidt bestuurders en beroepskrachten van verenigingen en stichtingen in de non-profit sector. Marjo geeft trainingen en is spreker bij ledenbijeenkomsten. Zij is jarenlang juridisch auteur geweest bij Wolters Kluwer en is huisjurist van diverse koepelorganisaties.