Geldt werkgeversaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers?

screwdriver-608329_1920Tot nu toe gold de werkgeversaansprakelijkheid van art. 7:658 BW niet voor vrijwilligers. Zij hebben immers geen arbeidsovereenkomst waar dit artikel betrekking op heeft. Maar de Hoge Raad vaart nu een andere koers.

Lees verder “Geldt werkgeversaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers?”

Wat betekent ‘bij of krachtens’ de statuten?

Hij komt in elke statuten wel een paar keer voorbij: de term ‘bij of krachtens de statuten’. Menig bestuurslid breekt zich daar het hoofd over, want wat staat er nu eigenlijk?

Lees verder “Wat betekent ‘bij of krachtens’ de statuten?”