Spreker

Kennissessie, presentatie, webinar, juridisch spreekuur, aansluiten bij vergadering en werkgroep

Vertellen over mijn vakgebied doe ik bijzonder graag. Kennis aanreiken en doorspekken met praktijkvoorbeelden uit verenigingsland van hoe het (niet) moet. Geen droge kost maar praktische en noodzakelijke kennis die iedereen bij zijn dagelijkse taken in de vereniging kan gebruiken.

Voor wie:

Iedereen die bij verenigingen of stichtingen betrokken is:

 • Bestuurders en directeuren
 • Verenigingsadviseurs
 • Studenten van sport- en businessopleidingen
 • Beroepskrachten/bureaumedewerkers
 • Leden van Raad van Toezicht
 • Alv, ledenraad, bonds- of federatieraadsleden
 • Commissieleden
 • Vrijwilligers

Deelnemers vinden het altijd bijzonder waardevol, vooral vanwege de praktische waarde en de laagdrempelige uitleg in begrijpelijk Nederlands. Ik ga er altijd van uit dat deelnemers zelf geen juridische kennis hebben.

Mijn publiek varieert van 5 tot 400 mensen. Soms sta ik op een zolderkamer, dan weer in congrescentra en een enkele keer in het theater.

P1080511

 Voorbeelden uit de praktijk

 • Basiskennis verenigingsrecht voor 200 lokale verenigingsbestuurders (Fonds Alphen).
 • Bijscholen nieuwe bondsraadsleden over de taken, bevoegdheden en organisatie van een bondsraad en haar verhouding tot het bestuur (Consumentenbond).
 • Het houden van een juridisch spreekuur voor lokale verenigingsbestuurders op een landelijke ledenbijeenkomst (Landelijke koepel van muziekverenigingen).
 • Aansluiten bij een werkgroep/commissie die een nieuwe verenigingsdemocratie voorbereid om dit op de alv te bespreken (Landelijke beroepsvereniging in de zorg)
 • Een cursus ‘leren contracteren’ voor zorgprofessionals met een eigen praktijk (Landelijke beroepsvereniging in de zorg)
 • Het houden van twee webinars aan 150 lokale verenigingsbestuurders over de juridische gevolgen van de coronasluiting voor de vereniging (Gemeente ‘s-Hertogenbosch).
 • Leden uitleg geven over nieuwe statuten en de keuzes die daarin gemaakt zijn zodat leden begrijpen waar zij voor stemmen (Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse).
 • Tekst en uitleg geven over stemmen, vergaderen en de verhoudingen tussen bestuur en federatieraad tijdens een algemene ledenvergadering  (Naturisten Federatie Nederland).
 • Een bijscholing over de verhoudingen tussen het bestuur, de commissies en alv en bestuurdersaansprakelijkheid bij een vereniging die bedrijfspanden verhuurt aan leden.
 • Een basiscursus verenigings- en stichtingsbestuur voor 35 lokale bestuurders (Bibliotheek Veldhoven).
 • Bijscholing aan leden over mogelijke nieuwe organisatievormen voor een vereniging die zich wil oriënteren op andere (rechts)vormen (Cultuurvereniging VG Amsterdam).